Projektová činnost je rozdělena do následujících fází:

  • Vypracování studií

  • Vypracování kompletní dokumentace jednotlivých fází:

          – Dokumentace pro územní řízení

          – Dokumentace pro stavební povolení

          – Dokumentace pro provádění stavby

          – Dokumentace skutečného provedení stavby

          – Dokumentace pro odstranění stavby

  • Vizualizace objektů

  • Statické posouzení stavby

  • Vyhotovení energetického štítku budovy

  • Zaměření skutečného stavu stavby