Jádrové vrtání je určeno pro vrtání jádrových otvorů do betonových, železobetonových, asfaltových povrchů a pro ruční vrtání jádrových otvorů do zdiva. Maximální průměr vrtací korunky je 127 mm. Doporučené průměry vrtacích korunek jsou 35 . 80 mm. Je určena jako vhodný pomocník při vrtání otvorů pro elektroinstalace, topenářské a vodoinstalační řády. Maximální délka vrtací korunky je 1000 mm. Vrtačka je určena pro jádrové vrty s vodním výplachem, krátkodobě je možné použít vrtačku i pro suché vrtání, ale je nutné zabezpečit dostatečné odsávání prachu průmyslovým vysavačem. Elektrická instalace je v souladu s ESN EN 60204-1 a stroj je určen pouze k práci v prostředí základním, vlhkém a prašném s prachem nevodivým.