• Pomoc při výběru lokality výstavby

  • Zajištění vstupních podkladů

  • Zajištění průzkumných a geodetických prací

  • Projednání zadání stavby s příslušnými orgány za účelem vydání územního rozhodnutí, obstarání územního rozhodnutí

  • Projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, zajištění stavebního povolení

  • Zajištění technického dozoru investora

  • Průběžná kontrola jakosti, fakturace a časového sledu výstavby

  • Zajištění kolaudačního rozhodnutí

  • Konzultační a poradenská činnost